Επαφή 

Επικοινωνήστε με την CNF engineering :

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

CNF engineering 

CABLE NETWORKS FIXING Ι.Κ.Ε. 

ΗΡΟΥΣ 42, Τ.Κ. 10442 ΑΘΗΝΑ 

τηλέφωνο: 210 5223295


EMAIL:

Λογιστήριο: cnf.logistirio@gmail.com

Γραμματεία: cnfengineering.gr@gmail.comContact 

Contact CNF engineering

Post Address :

CNF engineering

CABLE NETWORKS FIXING p.c. 

42 Irous, P.C. 10442, ATHENS, GREECE 

telephone: 210 5223295


Email:

Accounting: cnf.logistirio@gmail.com

Secretariat: cnfath2@gmail.com