ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ CONTACT

Επαφή 

Επικοινωνείστε με την CNF engineering :

Ταχυδρομική Διέυθυνση:

CNF engineering 

CABLE NETWORKS FIXING Ι.Κ.Ε. 

ΗΡΟΥΣ 42, Τ.Κ. 10442 ΑΘΗΝΑ 

τηλεφωνο 210 5223295

EMAIL:

Λογιστήριο: cnf.logistirio@gmail.com

Γραμματεία : cnfengineering.gr@gmail.com

Contact 

Contact CNF engineering

Post Address :

CNF engineering

CABLE NETWORKS FIXING p.c. 

42 Irous, P.C. 10442, ATHENS, GREECE 

telephone 210 5223295

Email:

Accounting : cnf.logistirio@gmail.com

Secretariat : cnfath2@gmail.com

Comments