Η εταιρία 


Η CNF engineering είναι μια νέα εταιρία ευέλικτου μεγέθους με έδρα στην Αθήνα (Ηρούς 42) και εγκαταστάσεις κοντά στο κέντρο (Παιανιέων 15) που λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας των στελεχών της μπορεί να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τις τεχνικές κατασκευαστικές ανάγκες υλοποίησης έργων υποδομής τηλεπικοινωνιακών δικτύων για συντήρηση και ανάπτυξη δικτύου.

Η CNF engineering μπορεί να προσφέρει:

  • άμεση ανταπόκριση σε επείγοντα αιτήματα των πελατών της 
  • πάντοτε με παροχή εργασιών υψηλής ποιότητας και 
  • με διασφάλιση της αρτιότητας και ακεραιότητας των εγκαταστάσεων του πελάτη.

The Company 


CNF engineering is  new versatile size company based in Athens having support facilities close to Athens centre. Thanks to long experience and high expertise of its technical people, CNF Engineering can fulfil in the best way demand for technical works in development or maintenance of telecommunication networks.

CNF engineering can offer :

  • Direct response to urgent demands from customers
  • always provision of technical works at high quality standard 
  • assure the integrity of customers’ facilities